Визия

Практиката „Жива вълна” допринася за изграждане на общество от будни, здрави и щастливи хора, които искат да поддържат хармония между ума, духа и тялото си.

Стремежът на танцовата практика „Жива вълна” е с лекота да провокира автентичния и уникален дух във всеки, така че да бъде максимално полезен за себе си и околните.

Жива вълна” мечтае за свят от щастливи хора, заети с това, в което са най-добри, усмихват се често и са истински успешни, защото сърфират с лекота по вълната на живота.

Мисия

Мисията на „Жива вълна” („Вълната”) е да дава пространство на хората да откриват собстения си ритъм и да осъзнават мъдростта на тялото си, посредством свободен танц.

С това „Жива Вълна” спомага за психическото и физическо здраве на участниците в практиката и като следствие носи за всеки осезаеми резултати и положителни промени.

Ценности

Стабилност – здрави корени, на които да се опрем.

Практиката „Жива вълна” култивира усещането за вътрешна сигурност, покой и уравновесеност. Заземяването в еждневието ни е абсолютно необходимо, защото ни дава стабилна основа във всеки наш личностен аспект или житейски градеж.

Наслада – универсалната подправка към всяко ястие.

Удоволствието и способността ни да се радваме на живота е градвен елемент за всеки наш успех, в която и да е сфера от живота ни. Практиката събужда желанието за забавление и сладост, с което на практика покачва жизнения тонус и устрема на човек да се движи напред.

Страст – “Нищо велико не е направено без страст”.

Жива вълна” води хората към тяхната изконна страст. На гребена на „Жива вълна” всеки изследва и открива, това в което е най-добър. Практиката има за цел да помогне на всеки танцуващ да запали вътрешния си огън и воля да изяви талантите си.

Любов – „…тя е всичко. И това е всичко което знаем за нея.”

Да живеем в сърцата си, отворени и свободни. Да се доверим и да приемем без страх, това което животът има да ни даде и от друга страна – свободно да дадем най-доброто от себе си. Ето това е заложено в сърцевината на практиката „Жива вълна”.

Свобода – да бъдеш себе си означава да изразиш своята уникалност.

Мнозина от нас изпускат в живота си чувството за ритъм. Това е интегриращ аспект, който свързва най-дълбоката ни сърцевина със самия ритъм на Вселената. Затова рядко сме в синхрон със света и със себе си.Танцовата практика влива в живота на хората координация, цялостност, грациозност и дава поле за автентична себеизява.

Интуиция – „За да видиш трябва да престанеш да бъдеш в средата на картината”.

Способността ни да оценяваме ситуациите, хората и себе си такива каквито сме, без илюзии, понякога изискват нещо повече от рационален поглед. Ето, защо Жива вълна дава акцент върху развитието на шестото ни чувство.

Единство – ние сме Едно.

Способността да се доверим на мъдростта на природата, да се отпуснем в усещането, че сме част от Едно цяло, част от Нещо по-голямо от самите нас, част от Божествения план – това е есенцията на „Жива Вълна”.