Танцови работилници

Редовните седмични сесии са с продължителност час и половина. Обявяват се във фейсбук страницата на Жива вълна.

Корпоративни танцови сесии

Тренинги, в които участниците разработват чрез танц екипни отношения и корпоративни ценности. Сесиите са с различна продължителност, съобразени са с нуждите и се разработват специално за дадения екип.

Танцови семинари

Това са целодневни събития, по време на които в дълбочина се развиват различни житейски теми и личностни аспекти.

Целодневните събития дават възможност за преживяване на истински катарзис в дадени отношения. В рамките на такова целодневно събитие участниците имат възможност на практика да култивират нови знания и умения, уповавайки се на мъдростта на тялото си.