Цена за еднократно посещение: виж фейсбук страница за справка

https://www.facebook.com/LiveWave/

Цената за пакет посещения спада

Организирането на корпоративни практики и събития е по предварително договаряне.